Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z s. w Woli

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli sie z innymi."

Jan Paweł II


 
2019
 

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze
Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Sierpnień
Pn Wt Śr Cz Pi So Nd
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Zapraszamy państwa w
Poniedziałek: 730 – 1700
Wtorek-Czwartek: 730 – 1530
Piątek: 730 – 1400


Czekamy na państwa maile pod adresem
gops@gops.miedzna.pl
INFORMACJE
PODPROGRAM 2018 - efekty

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli z terenu województwa śląskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Chorzowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 - czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 350 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa śląskiego
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 17,24 ton żywności;
 • 1750 paczek żywnościowych;
 • 0,00 posiłków;
 1. W ramach Podprogramu 2018 dla 11 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
 • Ekonomiczne - 1 spotkanie dla 11 uczestników
 • Żywieniowe - 1 spotkanie dla 11 uczestników
 • Kulinarne - 1 spotkanie dla 11 uczestników
 • Niemarnowanie żywności - 1 spotkanie dla 11 uczestników
   


Wola 25.06.2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019

Rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Realizacja Podprogramu 2019 jest przewidziana na okres od sierpnia 2019r. do maja 2020r. Pomoc żywnościowa w postaci paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019. Poza pomocą żywnościową przewidziana jest realizacja działań w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie. Osoby spełniające w/w kryteria prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (tel. 32/211-82-51, 32/449-13-36, 32/448-70-90) do 1 sierpnia 2019r. w celu ustalenia możliwości zakwalifikowania do programu.  

Wola 19.06.2019

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli informuje o możliwości składania wniosków w formie:
 • elektronicznej - już od 1 lipca 2019
 • tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2019
Nie czekaj w kolejce - złóż wniosek on-line! Ważne! Świadczenie 500 + będzie przyznane do 31 maja 2021 roku. Kolejne terminy składania wniosków 500 +:
 • od 1 lutego 2021 wnioski elektroniczne
 • od 1 kwietnia 2021 wnioski papierowe
Zmiany w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Ponadto nie będzie konieczności zasądzania alimentów na dziecko przez osoby samotnie wychowujące. Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie, matka albo ojciec (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca), opiekun faktyczny dziecka, (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego), albo opiekun prawny dziecka, albo dyrektor domu pomocy społecznej (w przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej) musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2019r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) - od dnia 1 lipca 2019r. Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul. Poprzeczna 1 osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 / 211 82 51 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl).  

Wola 19.06.2019

Nowy Okres Zasiłkowy - INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli informuje, iż od dnia 1 lipca 2019r., można składać drogą elektroniczną (Emp@tia, ePUAP, bankowość elektroniczna, PUE ZUS) wnioski na nowy okres zasiłkowy na następujące świadczenia:
 • świadczenie wychowawcze (500+) na okres 2019/2021
 • świadczenie Dobry start na okres 2019/2020
 • świadczenia rodzinne na okres 2019/2020
 • fundusz alimentacyjny na okres 2019/2020.
ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 sierpnia wnioski na w/w świadczenia można składać drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli (parter) w godzinach:
Poniedziałek 7.30 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.00

Przypominamy, że wnioski składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia. Wnioskodawcy proszeni są o dokładne wypełnienie danych osobowych, numeru PESEL, wskazanie numeru konta na które należy przekazać świadczenia oraz czytelnego adresu e-mail na który zostanie przesłana informacja o przyznaniu świadczenia Dobry start i świadczenia wychowawczego (500+). W przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa jest rok 2018. Prawo do świadczeń ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul. Poprzeczna 1 osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 / 211 82 51 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl).  


Wola 15.03.2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018
INFORMACJA

Od dnia 15.03.2019r. do 25.03.2019r. w godzinach od 8:00 - 14:00 w magazynie żywności mieszczącym się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1 odbędzie się wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018.
Żywność przeznaczona jest dla osób i rodzin zakwalifikowanych do Programu FEAD na 2018.
Prosimy o przybycie w w/w godzinach.

Informacja o realizacji projektu unijnego pt.: "Inwestycja w przyszłość"

Gmina Miedźna pozyskała środki finansowe na realizację projektu unijnego pt.: "Inwestycja w przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne działanie 9.1. Aktywna integracja poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR.
Realizatorem projektu jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDŹNEJ Z SIEDZIBĄ W WOLI. Projekt jest realizowany w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.
Projekt "Inwestycja w przyszłość" zakłada wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszar/y zdegradowane i peryferyjne w gminie Miedźna poprzez wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej. Grupę docelową stanowi społeczność lokalna gminy Miedźna tj. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałe na terenach zdegradowanych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla gminy Miedźna na lata 2017-2023 tj. mieszkańcy ulicy Wałowej, Przemysłowej, terenów pokopalnianych w Woli oraz mieszkańcy osiedli Wola I, Wola II. Projekt zakłada aktywizację 15 osób w tym 8 kobiet oraz 7 mężczyzn. Program Aktywności Lokalnej przewiduje takie działania jak: doradztwo psychologiczne, uruchomienie lokalnego centrum wolontariatu, szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe.
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego wsparcie w projekcie udzielane będzie bezpłatnie.
Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenów zdegradowanych w Gminie Miedźna poprzez objęcie ich Programem Aktywności Lokalnej.
Wartość projektu wynosi 188 806,50 PLN, z czego wartość dofinansowania unijnego to 179 366,17 PLN, a wkład własny Gminy Miedźna to kwota 9 440,33 PLN.
Biuro Projektu, mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli, ul. Poprzeczna 1, gdzie jest możliwe uzyskanie szczegółowych informacji na temat możliwości przystąpienia do projektu. Tel. (032) 211-82-51, 449-13-36
Informacje na temat projektu można znaleźć również na stronie www.gops.miedzna.pl Zapraszamy do udziału !

Wola 08.02.2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018
INFORMACJA

Od dnia 11.02.2019r. do 20.02.2019r. w godzinach od 8:00 - 14:00 w magazynie żywności mieszczącym się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1 odbędzie się wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018.
Żywność przeznaczona jest dla osób i rodzin zakwalifikowanych do Programu FEAD na 2018.
Prosimy o przybycie w w/w godzinach.

Wola 06.02.2019

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z.s w Woli zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomych (kobiet i mężczyzn), dla których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miedźna.

Zapytanie ofertowe schroniska - pełna treść

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia

Załącznik Nr 3 umowa noclegownia

Załącznik Nr 4 umowa ogrzewalnia

Załącznik nr 5 klauzula

 

Wola 16.01.2019

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z.s w Woli zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomych (kobiet i mężczyzn), dla których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miedźna.

Pełna treśc zapytania ofertowego - pobierz

Załacznik nr 1 --pobierz

Załacznik nr 2 --pobierz

Załacznik nr 3 --pobierz

Załacznik nr 4 --pobierz

Załacznik nr 5 --pobierz

Załacznik nr 6 --pobierz

Załacznik nr 7 --pobierzWola 12.01.2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018
INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 24.01.2019r. w godzinach od 9:30 do 13:30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli odbędą się warsztaty dietetyczno-żywieniowe, kulinarne, o niemarnotrawieniu jedzenia oraz edukacji ekonomicznej dla uczestników
POPŻ 2014-2020 Podprogram 2018

Wola 12.01.2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018
INFORMACJA

Od dnia 15.01.2019r. do 22.01.2019r. w godzinach od 8:00 - 14:00 w magazynie żywności mieszczącym się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1 odbędzie się wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018.
Żywność przeznaczona jest dla osób i rodzin zakwalifikowanych do Programu FEAD na 2018.
Prosimy o przybycie w w/w godzinach.

Informacje na temat programu - pobierzWola 27.08.2018

Stypendia Szkolne 2018/2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli informuje, że od 27.08.2018 r. do 15.09.2018 r rozpoczyna się wydawanie wniosków o ustalenie prawa do Stypendium Szkolnego na rok szkolny 2018/2019. Niezbędne informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli tel. (32) 211-82-51 lub (32) 449-13-36.
Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej http://gops.miedzna.pl w zakładce Pomoc materialna lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Poprzeczna 1 w dniach: poniedziałek 7:30-10:00 oraz 14:00-16:30 wtorek 7:30-10:00 oraz 14:00-15:00 środa 7:30-15:00 czwartek 7:30-10:00 oraz 14:00-15:00 piątek 7:30-10:00
Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli w dniach od 01.09.2018 do 15.09.2018 r dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dzień 15.09.2018r. jest ustawowo ostatecznym terminem do składania wniosków. Wniosek może zostać przyjęty po tym terminie wyłšcznie w przypadku gdy Wnioskodawca udokumentuje, że nastšpiło to w wyniku wystšpienia szczególnych okoliczności, takich jak: śmierć wspólnie zamieszkujšcego i wspólnie gospodarujšcego członka rodziny, utrata zatrudnienia przez rodzica lub opiekuna ucznia, ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia, długotrwała choroba rodzica lub opiekuna ucznia, klęska żywiołowa, itp. Brak wystšpienia tego typu przesłanki skutkować będzie w przypadku wniosków złożonych po terminie odmowš przyznania stypendium szkolnego. Dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych termin ten upływa 15.10.2018. Dzień 15.10.2018 r. jest ustawowo ostatecznym terminem do składania wniosków. Przyjęcie wniosku po terminie może nastšpić na warunkach określonych powyżej. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie gminy Miedźna, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Kwota dochodu uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę, stypendium przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Wypłata stypendium będzie uzależniona od przedstawienia przez osobę wnioskującą rachunków lub faktur potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne.

Druk wniosku


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

Rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Realizacja Podprogramu 2018 jest przewidziana na okres od sierpnia 2018r. do maja 2019r.

Pomoc żywnościowa w postaci paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018. Poza pomocą żywnościową przewidziana jest realizacja działań w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby spełniające w/w kryteria prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (tel. 32 211 82 51, 32 449 13 36, 448 70 90) do 1 sierpnia 2018r. w celu ustalenia możliwości zakwalifikowania do programu.


 

PODPROGRAM 2017 - efekty

 1.  W ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018 współpracowaliśmy z Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie
 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach, do których trafiły takie produkty jak:makaron jajeczny 4,5 kg, makaron kukurydziany 0,50 kg, ryż 4 kg, herbatniki 0.60 kg, mleko 7 l, ser podpuszczkowy 2,40 kg, groszek z marchewkš 4 kg, fasola biała 4 kg, koncentrat pomidorowy 1,76 kg, powidła śliwkowe 1,50 kg, gulasz wieprzowy 1,70 kg, filet z makreli 1,70 kg, olej 4 l, szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa 2,10 kg, pasztet wieprzowy 0,64 kg, cukier 4 kg, miód 0,40 kg, kabanosy 0,36 kg, buraczki 1,05 kg, kasza gryczana 2 kg. Zestaw artykułów spożywczych na osobę wynosił 51,21 kg..
 3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 315 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 16 131,15 ton żywności;
 • 1890 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;
 1. W ramach Podprogramu 2017 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań w 8 warsztatach edukacyjnych uczestniczyło łącznie 27 osób.
 2. Rodzaje warsztatów:
 • Dietetyczne - 2 spotkania dla 21 uczestników
 • Niemarnowanie żywności - 2 spotkanie dla 19 uczestników
 • Kulinarne - 2 spotkania dla 16 uczestników
 • Finansowe - 2 spotkanie dla 16 uczestników

 

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

Termin składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

świadczenie "Dobry start" (300 zł)

świadczenie wychowawcze (500+)

fundusz alimentacyjny

zasiłek rodzinny

zasiłek rodzinny

od 1 lipca 2018r. w formie elektronicznej
od 1 sierpnia 2018r. w formie papierowej

Wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul Poprzeczna 1 (I piętro) - Dział Świadczeń Rodzinnych, w godzinach:
Poniedziałek 7.30 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.00

Wnioski można również składać listownie, za pomocą portalu "Emp@tia" a także poprzez systemy bankowe i ePUAP. Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 32 2118251, 4491336, 4487090.

 

Wzory wniosków o œwiadczenia dla rodzin

Wzór wniosków

 

Dobry start

Dobry start

 


Wola, dnia 21 grudzień 2017r.

Zapytanie ofertowe

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

 

 

Pełna tresc zapytania w załaczniku

Zapytanie ofertowe - OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Załączniki:

1. Formularz - OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - pdf

1. Formularz - OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - doc


Wola, dnia 20 wrzesień 2017r.

Zapytanie ofertowe

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

 

 

Pełna tresc zapytania w załaczniku

Zapytanie ofertowe - OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Załączniki:

1. Formularz - OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - pdf

1. Formularz - OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - doc


Wola, dnia 01 wrzesień 2017r.

Zapytanie ofertowe

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

 

 

Pełna tresc zapytania w załaczniku

Zapytanie ofertowe - OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Załączniki:

1. Formularz - OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - pdf

1. Formularz - OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - doc


Stypendia Szkolne 2017/2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli informuje, że od 14.08.2017 do 15.09.2017 rozpoczyna się wydawanie wniosków o ustalenie prawa do Stypendium Szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

Niezbędne informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli tel. (32) 211-82-51 lub (32) 449-13-36.
Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej http://gops.miedzna.pl w zakładce Pomoc materialna lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Poprzeczna 1 w dniach: poniedziałek 7:30-10:00 oraz 14:00-16:30 wtorek 7:30-10:00 oraz 14:00-15:00 środa 7:30-15:00 czwartek 7:30-10:00 oraz 14:00-15:00 piątek 7:30-10:00

Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli w dniach od 01.09.2017 do 15.09.2017r dla uczniów szkół podstawowych,gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.Dzień 15.09.2017r.jest ustawowo ostatecznym terminem do składania wniosków.

Wniosek może zostać przyjęty po tym terminie wyłącznie w przypadku gdy Wnioskodawca uprawdopodobni, że nastąpiło to w wyniku wystąpienia szczególnych okoliczności, takich jak: śmierć wspólnie zamieszkującego i wspólnie gospodarującego członka rodziny, utrata zatrudnienia przez rodzica lub opiekuna ucznia, ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia, długotrwała choroba rodzica lub opiekuna ucznia, klęska żywiołowa, itp. Brak wystąpienia tego typu przesłanki skutkować będzie w przypadku wniosków złożonych po terminie odmową przyznania stypendium szkolnego. Dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych termin ten upływa 15.10.2017. Dzień 15.10.2017 r. jest ustawowo ostatecznym terminem do składania wniosków. Przyjęcie wniosku po terminie może nastąpić na warunkach określonych powyżej.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie gminy Miedźna, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Kwota dochodu uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę. Stypendium przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Wypłata stypendium będzie uzależniona od przedstawienia przez osobę wnioskującą rachunków lub faktur potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne.

 


Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - wersja pdf

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - wersja odt


 

PODPROGRAM 2016 - efekty

 1.  W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie
 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach, do których trafiły takie produkty jak:makaron jajeczny 5 kg, ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
 3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 300 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 14,715 ton żywności;
 • 1500 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;
 1. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań w 6 warsztatach edukacyjnych uczestniczyło łącznie 31 osób.
 2. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne - 2 spotkania dla 31 uczestników
 • Żywieniowe - 1 spotkanie dla 15 uczestników
 • Kulinarne - 2 spotkania dla 21 uczestników
 • Niemarnowanie żywności - 1 spotkanie dla 14 uczestników

 

Wola 24.07.2017

Nabór na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ogłasza nabór na stanowisko pomoc administracyjna w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli - umowa na zastępstwo

 

Pełna tresc ogłoszenia w załaczniku

Załączniki:    

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o działalności gospodarczej

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o ochronie danych

 


 

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Termin składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

świadczenie wychowawcze (500+) od 1 sierpnia 2017r.

fundusz alimentacyjny od 1 sierpnia 2017r.

świadczenia rodzinne od 1 sierpnia 2017r.

Wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul Poprzeczna 1 (I piętro) - Dział Świadczeń Rodzinnych, w godzinach:
Poniedziałek 7.30 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.00

Wnioski można również składać listownie, za pomocą portalu "Emp@tia" a także poprzez systemy bankowe i ePUAP. Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 32 2118251, 4491336, 4487090.

Wzór wniosku 500 plus

Rodzina 500 plus

 


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

Rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Realizacja Podprogramu 2017 jest przewidziana na okres od sierpnia 2017r. do maja 2018r.

Pomoc żywnościowa w postaci paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017. Poza pomocą żywnościową przewidziana jest realizacja działań w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby spełniające w/w kryteria prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (tel. 32 211 82 51, 32 449 13 36, 448 70 90) do 20 sierpnia 2017r. w celu ustalenia możliwości zakwalifikowania do programu.

Żywność wydawana będzie osobom skierowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli. Zestaw na Podprogram 2017 artykułów spożywczych obejmuje: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryz biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia"
tel. 800- 12- 00- 02 czynna całą dobę i bezpłatnie

Nowa oferta Pogotowia ,,Niebieska Linia" obejmuje m.in.:

- konsultacje w języku angielskim- poniedziałki, godz. 18.00- 22.00
- konsultacje w języku rosyjskim- wtorki , godz. 18.00- 22.00
- konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype, także dla osób posługujących się językiem migowym (pogotowie.niebieska.linia)- poniedziałki, godz. 13.00- 15.00

Pogotowie ,,Niebieska Linia" oferuje porady prawne, konsultacje dla służb. Podejmuje interwencje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia klienta. Prowadzona jest ponadto baza danych placówek specjalizujących się w pomaganiu osobom doznającym przemocy w rodzinie.


Wola, dnia 07 lipca 2017r.

Nabór na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ogłasza nabór na stanowisko pomoc administracyjna w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli - umowa na zastępstwo

 

Pełna tresc ogłoszenia w załaczniku

Załączniki:    

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o działalności gospodarczej

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o ochronie danych


Wola, dnia 28 czerwiec 2017r.

Zapytanie ofertowe

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Oœrodek Pomocy Społecznej w MiedŸnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na œwiadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

 

 

Pełna tresc zapytania w załaczniku

Zapytanie ofertowe - OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Załączniki:

1. Formularz - OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - pdf

1. Formularz - OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - doc


Wola, dnia 31 marzec2017r.

Zapytanie ofertowe

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

 

 

Pełna tresc zapytania w załaczniku

Zapytanie ofertowe - OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Załączniki:

1. Formularz - OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE


Wola, dnia 10 luty 2017r.

Zapytanie ofertowe

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

 

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola

II. Informacje ogólne:

 

•  Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro netto i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom.

•  Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: "Zamawiający" - należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli.

•  Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: "Wykonawca" - należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

•  Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

•  Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.

•  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

•  Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.

•  Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych.

•  Finansowanie przedmiotu zamówienia - nie dotyczy

•  Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Beata Komandera, tel. 32 449 13 36, 211 82 51

III. Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.

IV. Rodzaj zamówienia: usługi.

V. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia : Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi - rehabilitacja w kombinezonie Dunag tj. 11 letniego dziecka z rozpoznaniem autyzm, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym w wymiarze 16 godzin miesięcznie (2 raz po 2 godziny tygodniowo) od lutego 2017r. do grudnia 2017r. w miejscu zamieszkania położonym w miejscowości Góra, Gmina Miedźna. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych.

VI. Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) w szczególności:

•  zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

VII. Kryterium wyboru oferty: cena

VIII. Termin realizacji zamówienia : luty 2017 - grudzień 2017

IX. Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze:

•  posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

•  Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek: - szpitalu psychiatrycznym

- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym

- ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym

- zakładzie rehabilitacji

- innej jednostce niż wymienione w pkt 1 - 5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

X. Wymagana dokumentacja:

•  Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

•  Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o którym mowa w punkcie IX pkt 1

•  Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie)

•  Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie IX pkt 2.

XI. Sposób przygotowania oferty:

•  Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

•  Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzania oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.

•  Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

•  Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w domu klienta, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania podopiecznego.

•  Nie dopuszcza się stosowania upustów cenowych do ceny brutto podanej w formularzu ofertowym. W przypadku rabatów winny być one uwzględnione w cenach jednostkowych.

•  Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.

•  W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

•  Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.

•  Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę.

 

XII. Sposób i termin złożenia oferty:

•  Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

•  Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.02.2017r. , osobiście, pocztą bądź przesyłką kurierską.

•  Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

XIII. Ocena ofert i kryteria:

•  W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

•  Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

•  Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów.

•  Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1 godzinę usługi.

•  Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.

 

Załączniki:

1. Formularz - OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE


Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Miedźna rozpoczął prace nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, który stanowić będzie wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Anonimowe ankiety przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także zaplanowania działań mających na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego.

Link do ankiety: https://www.interankiety.pl/i/Dpb5ZWLA

Ankietę będzie można wypełnić do 24.02.2017 r.


Od 1 stycznia 2017 roku działający na zlecenie PARPA Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" 800-12-00-02 jest czynny CAŁĄ DOBĘ. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oferuje:

Konsultacje telefoniczne w jęz. angielskim - poniedziałki w godz. 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02)

Konsultacje telefoniczne w jęz. rosyjskim - wtorki w godz. 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02)

Konsultacje prawne - poniedziałek i wtorek w godz. 17.00-21.00 (tel. 22/666-28-50),

Konsultacje prawne - środa godz. 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02)

Konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype - poniedziałki w godz. 13.00- 15.00 (pogotowie.niebieska.linia)

Porady e-mailowe - niebieskalinia@niebieskalinia.info

Zapraszamy na stronę internetową www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org


ZMIANA KRYTERIUM POPŻ 2014-2020

Od 1 stycznia 2017r. zmienia się wysokość kryterium uprawniającego do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020". Aktualnie kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.:

1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1 028,00 zł dla osoby w rodzinie

Poniżej link do filmu informacyjnego o Programie Operacyjnym "Pomoc Żywnościowa 2014-2020"
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/


INFOLINIA DLA BEZDOMNYCH

Od 1 listopada 2016r. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach uruchomiło bezpłatną, całodobową infolinię dla osób bezdomnych pod numerem tel. 987, pod którym osoby zainteresowane mogą uzyskać informację na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów, w których udzielana jest pomoc rzeczowa, finansowa, prawna i medyczna na terenie województwa śląskiego.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

Ruszyła kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2016 rozpoczął się w sierpniu 2016 r. i potrwa do czerwca 2017r.
Pomoc żywnościowa w postaci paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących Realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Realizowanego w Podprogramie 2016. Poza pomocą żywnościową przewidziane jest organizowanie różnego rodzaju zajęć aktywizująco - warsztatowych, m.in. dietetycznych, z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu. Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli nr. tel. 32/211-82-51

Żywność wydawana będzie osobom skierowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli. Obecnie na terenie gminy Miedźna zakwalifikowano do pomocy 300 osób, które otrzymają 48,59 kg żywności, w składzie: makaron, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.
W zeszłorocznej edycji Podprogramie 2015 zostały objęte pomocą 403 osoby z terenu gminy Miedźna.


ŚWIADCZENIA RODZINNE - OD 1 LISTOPADA 2016 r. - NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli informuje o terminach składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2016/2017:
- jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 r., ustalenie uprawnień oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2016 r. następuje do dnia 30 listopada 2016 r.;
- w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 października 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. ustalenie uprawnień oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2016 r. następuje do dnia 31 grudnia 2016 r.

Wnioski o świadczenia rodzinne będą przyjmowane od 1 WRZEŚNIA 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul. Poprzeczna 1 (I piętro) - Dział Świadczeń Rodzinnych, w godzinach:
poniedziałek: 7.30-11.00, 14.00-17.00
wtorek: 7.30 - 15.30
środa, czwartek: 7.30 - 11.00, 14.00- 15.30;
piątek: 7.30 - 14.00

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 32 2118251, 4491336, 4487090.


 

Wola 23.08.2016

Stypendia Szkolne 2016/2017

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli informuje, że od 24.08.2016 do 15.09.2016 rozpoczyna się wydawanie wniosków o ustalenie prawa do Stypendium Szkolnego na rok szkolny 2016/2017. Niezbędne informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli tel. (32) 211-82-51 lub (32) 449-13-36.
Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej http://gops.miedzna.pl w zakładce Pomoc materialna lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Poprzeczna 1 w dniach: poniedziałek 7:30-10:00 oraz 14:00-16:30 wtorek 7:30-10:00 oraz 14:00-15:00 środa 7:30-15:00 czwartek 7:30-10:00 oraz 14:00-15:00 piątek 7:30-10:00
Przyjmowanie wniosków o Stypendium Szkolne dniach od 01.09.2016 - 15.09.2016 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych termin ten upływa 15.10.2016. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie gminy Miedźna, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Kwota dochodu uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę, stypendium przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Wypłata stypendium będzie uzależniona od przedstawienia przez osobę wnioskującą rachunków lub faktur potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne.

Druk wniosku


Wola 05.04.2016

Nabór na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500 plus).

Przejdz do ogłoszenia <<----


Wola 17.03.2016

Nabór na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500 plus).

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, ekonomia, prawo,
 2. posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w administracji publicznej,
 3. znajomość niżej wymienionych przepisów prawa:
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i aktów wykonawczych do tej ustawy, tj.: Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sprawozdań rzeczowo - finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
 1. znajomość zasad opodatkowania przychodów od osób fizycznych, w tym z działalności gospodarczej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,
 2. umiejętność pracy na komputerze i obsługi urządzeń biurowych,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 5. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
 6. obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe:

 1. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 2. samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,
 3. odporność na stres,
 4. odpowiedzialność, sumienność i dokładność,
 5. dyspozycyjność i zaangażowanie,
 6. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 7. komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
 8. operatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przyjmowanie wniosków na świadczenie wychowawcze,
 2. udzielanie informacji klientom Ośrodka z zakresu świadczenia wychowawczego,
 3. wprowadzanie przyjętych wniosków do systemu komputerowego, obsługa systemu komputerowego "Świadczenia Rodzinne",
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu świadczenia wychowawczego,
 5. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu świadczenia wychowawczego,
 6. sporządzanie list wypłat świadczeń,
 7. współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczenia wychowawczego,
 8. prowadzenie odwołań od decyzji,
 9. prowadzenie spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
 10. sporządzanie sprawozdań z zakresu z zakresu świadczenia wychowawczego,
 11. obsługa kancelaryjna świadczenia wychowawczego,
 12. prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 13. obsługa urządzeń biurowych,
 14. inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.

Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik do pobrania),
 2. list motywacyjny,
 3. życiorys (CV),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),
 6. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania)
 7. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności (plik do pobrania)
 8. oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w Miedźnej z/s w Woli w miesiącu lutym 2016 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy - pełny etat,
 2. proponowane zatrudnienie na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia,
 3. praca biurowa w większości w pozycji siedzącej, związana z dokumentacją papierową oraz z obsługą komputera i programów komputerowych.

Termin składania dokumentów: do 30.03.2016r.

Dodatkowe informacje:

 1. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Ośrodka pod nr tel. /32/211 82 51, /32/449 13 36.
 2. Wymagane dokumenty aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: "Nabór na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego" w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul. Poprzeczna 1, w terminie do 30.03.2016r. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do GOPS.
 3. Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane (nie ma znaczenia data nadania przesyłki).
 4. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej drogą telefoniczna lub mailową.

                     

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o działalności gospodarczej

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o ochronie danych

Wynik naboru


Wola, 15 marca 2016

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola

Informacje ogólne:

 1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro netto i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom.
 2. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: "Zamawiający" – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli.
 3. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: "Wykonawca" – należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
 4. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
 8. Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych.
 9. Finansowanie przedmiotu zamówienia - nie dotyczy
 10. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Beata Komandera, tel. /32/ 449 13 36, /32/ 211 82 51.

Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.

 1. Rodzaj zamówienia: usługi
 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi

- rehabilitacja w kombinezonie Adeli w wymiarze 16 godzin miesięcznie (2 razy po 2 godziny tygodniowo) dla 9 letniego dziecka z rozpoznaniem autyzm atypowy od marca 2016r. do grudnia 2016r. w miejscu zamieszkania położonym w miejscowości Miedźna, Gmina Miedźna.

Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.):

 1. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

Kryterium wyboru oferty: cena

Termin realizacji zamówienia: marzec 2016 - grudzień 2016

 1. Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze:
 1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty (wykształcenie wyższe).
 2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek:

– szpitalu psychiatrycznym

– jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

– placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym

– ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym

– zakładzie rehabilitacji.

 1. Doświadczenie w wykonywaniu rehabilitacji w kombinezonie Adeli potwierdzone zaświadczeniem lub oświadczeniem.

Wymagana dokumentacja:

 1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o którym mowa w punkcie IX pkt 1
 3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie)
 4. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie IX pkt 2
 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzania oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
 4. Nie dopuszcza się stosowania upustów cenowych do ceny brutto podanej w formularzu ofertowym. W przypadku rabatów winny być one uwzględnione w cenach jednostkowych.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
 6. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 7. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.
 8. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę.

Sposób i termin złożenia oferty:

 1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2016r., osobiście, pocztą bądź przesyłką kurierską.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

Ocena ofert i kryteria:

 1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
 3. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów.
 4. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1 godzinę usługi.
 5. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Osoba do kontaktu: Beata Komandera tel. /32/449 13 36, /32/ 448 70 90.

Załacznik

Zapytanie ofertowe

1. Formularz - OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 


 

Wola 04.03.2016

Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

Zapytanie ofertowe


INFORMACJA

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE RODZINA 500+

Uprzejmie informujemy, że sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ w gminie Miedźna realizował będzie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDŹNEJ Z/S W WOLI UL. POPRZECZNA 1

Termin składania wniosków: od 01 kwietnia 2016r.

W dniu 01 kwietnia 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmował będzie wnioski w godzinach 7:30 - 18:00.

Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul. Poprzeczna 1, 43 - 225 Wola, tel. 32 2118251, 4491336, 4487090
w godzinach: poniedziałek 7.30-17.00,
wtorek-czwartek 7.30-15.30,
piątek 7.30-14.00.,
za pośrednictwem poczty wysyłając na wskazany adres.

Ponadto przez internet za pomocą bankowości elektronicznej, platformy ZUS, portalu ePUAP lub portalu Emp@tia.

Osoby które złożą wniosek w ciągu pierwszych 3 miesięcy, tj. od 01.04.2016r. do 01.07.2016r. otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 01.04.2016r.

Rozpatrzenie wniosku złożonego w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami

Wnioski w formie papierowej będzie można pobrać w Ośrodku od 29 marca 2016r.

Informacje ogólne :

- 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.

- Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

- Na drugie i kolejne dziecko świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu.

- Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy
spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

- W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko rokiem bazowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014r. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. W przypadku gdy sytuacja dochodowa rodziny w porównaniu do 2014r. nie uległa zmianie, organ ustalający prawo do świadczenia sam ustali wysokość dochodów. Jeśli zaś sytuacja dochodowa się zmieniła, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę albo uzyskanie dochodu.

- W celu ułatwienia weryfikacji do wniosku można dołączyć akty urodzenia dzieci.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 01.07.2016r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 01.04.2016r. do 30.09.2017r.

Więcej o Programie: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

POBIERZ:

Wniosek rodzina 500+

Oświadczenie członka rodziny o dochodach nieopodatkowanych

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego

 

 


Miedźna 20.01.2016

Zapytanie ofertowe

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

(rehabilitacja metodą Vojty, rehabilitacja w kombinezonie Adeli)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Unieważnienie zapytania


Miedźna 20.01.2016r.


Zapytanie ofertowe

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

(rehabilitacja w kombinezonie DUNAG)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Unieważnienie zapytania


Złotówka za złotówkę

Z nowym rokiem wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza zasadę "złotówka za złotówkę". Dotychczas gdy rodzina przekroczyła próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traciła prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu zasady "złotówka za złotówkę" będzie nie niższa niż 20 zł.

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Na zmianach skorzystają również rodziny, które wcześniej zostały pozbawione pomocy z powodu przekroczenia kryterium. Wystarczy, że ponownie złożą wniosek.

Niezbędne informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1; tel. 32/211 82 51, 449 13 36, 448 70 90 lub 504 045 232.


Świadczenie rodzicielskie 1000 zł.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. można składać wnioski na nowe świadczenie rodzinne tak zwane świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.
Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu rodziny w wysokości 1000,00 zł miesięcznie. Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego - w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w czasie porodu).

Niezbędne informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1; tel. 32/211 82 51, 449 13 36, 448 70 90 lub 504 045 232.


KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli informuje, że zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
uległy zmianie kryteria dochodowe, które od 1 października 2015r. wynoszą:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 634,00 zł.

 • dla osoby w rodzinie - 514,00 zł.

Zmianie uległy także kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

 • kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej - w wysokości 1.722,00 zł ,

 • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - w wysokości 606,00 zł ,

 • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - w wysokości 1.335,00 zł ,

 • maksymalna kwota zasiłku stałego - to 604,00 zł,

 • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - to 288,00 zł.


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - godziny otwarcia
PONIEDZIAŁEK 7.30 - 11.00 i 14.00 - 17.00
WTOREK 7.30 - 15.30
ŚRODA 7.30 - 11.00 i 14.00 - 15.30
CZWARTEK 7.30 - 11.00 i 14.00 - 15.30
PIĄTEK 7.30 - 14.00
W godzinach zamknięcia Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego istnieje możliwość odebrania decyzji w Sekretariacie GOPS


Informacja dot. Zespołu Interdyscyplinarnego Miedźna.

W dniu 08.12.2014r. Zarządzeniem Wójta Gminy Miedźna Nr 176/2014 z dnia 08 grudnia 2014r. dokonano zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego Miedźna.

W dniu 09.12.2014r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego Miedźna wybrali nowego Przewodniczącego w osobie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli p. Beaty Komandera.
Przewodnicząca powierzyła obowiązki swojego zastępcy p. Joannie Krasoń, pracownikowi socjalnemu GOPS, która jednocześnie będzie sekretarzem ( koordynatorem)Zespołu

Zarządzeniem Wójta Gminy Miedźna Nr 176/2014

 

 

 

 
Działalność GOPS |  Pomoc środowiskowa |  Świadczenia rodzinne |  Fundusz alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe |  Pomoc materialna |  EFS POKL |  "Uczeń na wsi"

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli
ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola
tel/fax: 2118251, 4491336